U organizaciji Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije u velikoj kongresnoj dvorani makarskog hotela Park održan je teorijski dio seminara pod nazivom - Postupci u nesrećama s opasnim tvarima. Predavač Damir Knežević, voditelj poslova osposobljavanja u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, pred 70-tak pripadnika vatrogasnih društava i zajednica s područja Splitsko-dalmatinske županije obradio je slijedeće teme: Klasifikacija opasnih tvari prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari i međunarodnim sporazumima, Svojstva opasnih tvari prema klasama opasnosti; ponašanje u nesrećama Označivanje ambalaže i prijevoznih sredstava s opasnim tvarima prema propisima o prijevozu opasnih tvari i Zakonu o kemikalijama Osobna zaštitna oprema i druga oprema za rad s opasnim tvarima Taktički postupci na intervencijama u nesrećama s opasnim tvarima.

Stišavanjem vremenskih prilika otvorila se mogućnost za održavanje Osnovnog tečaja o opasnostima od plamenih udara te je isti održan u organizaciji Vatrogasne postrojbe Makarska 16. i 17. veljače na poligonu Makarska a pod zajedničkim vodstvom makarskih i vrgorskih instruktora za rad u Simulatoru za plamene udare. Prvoga dana desetorica pripadnika DVD-a Supetar i jedan pripadnik DVD-a Gradac obnovili su i usvojili nova znanja u teorijskom dijelu Seminara kao i u prezentaciji sa Flashover kutijom, dok su drugog dana, 17. veljače kroz 4 ulaza u Simulator za plamene udare zatvorenog tipa imali prilike doživjeti i prikazati stečena znanja i vještine u rukovanju s mlaznicom pri blokiranju plamenih udara i pretrazi požarom zahvaćenih zatvorenih prostora.

U dvodnevni posjet, od 24.-26. studenog,instruktorima za obuku vatrogasaca za požare u zatvorenim prostorima sa vježbališta Ivanić-Grad pristigli su instruktori sa vježbališta u Makarskoj. Nakon uvodnih riječi dvojice zapovjednika Darka Zajčića i Dražena Glavine, instruktori su razgovarali o dosadašnjim iskustvima i ulascima u simulatore plamenih udara da bi kroz petak 25.11.2011. obilježili 4 ulaska u simulatore u izmiješanom instruktorskom sastavu.

Korištenjem WEB sadržaja prihvaćate politiku "kolačića".